TDF Yöntemi Ile Saç Ekimi Nasıl Yapılır? ... - Medistanbul

TDF (Two Days Fue) yöntemi, saç ekimi operasyonlarında kullanılan güncel bir teknolojidir. Bu doğrultuda saç açıklığı fazla olan erkeklere iki gün art arda, iki seans süren ekim yapılmaktadır.

İşlemlerin arasında 6-8 ay beklenmesine gerek yoktur. Saçın ön ve arka bölgelerinin komple açık olduğu durumlarda başarıyla uygulanır. Yoğun iş hayatından dolayı saç ektirmeye fırsat bulamayan, saç ekimi sonrası kısa sürede iş hayatına geri dönmeyi tercih eden kişiler için etkili bir yöntemdir. Saç ekiminde güncel teknolojilerin kullanıldığı TDF yönteminde peş peşe iki gün olacak şekilde ekim yapılacak alanın büyük olduğu durumlarda tercih edilir.

Saç ekimi sonrasında günlük yaşamlarına bir an önce devam etmek isteyen bireylerin tercih edebilecekleri etkili bir yöntemdir. Diğer saç ekim yöntemlerinde günde 4200 civarı kök ekimi yapılırken TDF Yöntemi uygulandığında bir günde 3000-3500 civarı kök ekimi yapılarak iki günün sonunda kişiye göre değişerek 6000 ila 6500 arasında kök ekimi yapılabilmektedir. TDF saç ekimi yöntemini yaptırmak isteyen kişilerin iki gün içerisinde yeni saçlarına kavuşabilme imkanına sahip olmaktadır.

FUE yöntemi kullanılarak yapılan işlem, 6 ila 8 saat arası sürebilmektedir. Günlük hayatın temposundan zaman bulamayan bireylerin çoğunlukla tercih ettiği bu yöntem ile sağlıklı ve yeni saçlara sahip olmak mümkün olabilmektedir. Donör alanında bulunan saç kökleri, dökülme riski bulunmadığından dolayı, bu işlem için gerekli olan kıl kökleri kişinin ense kısmından alınmaktadır. Saçın bulunmadığı bölgelere ekilmektedir. TDF saç ekimi işlemi ile kişiler günlük yaşantılarına ara vermeden devam edebilme imkanına sahip olabilmektedir.

TDF ile Saç Ekimi

Ekilen saçlar ilk bir ay içerisinde dökülebilmektedir. Bu dökülme, kişileri fazlasıyla tedirgin etmekle beraber, ilk ekim işleminde itibaren yaklaşık olarak 3 ay sonrasında, kıl kökü hücreleri bir daha dökülmemek üzere çıkmaya başlayacakladır. Saç ekimi işleminin altıncı ayında ise, ekilen saçların yarısından fazlası çıkmış olacaktır. Bu süreç, ortalama olarak 1 yıl içerisinde tamamlanmaktadır.

Kişilerin dış görünümlerini olumlu derecede etkileyecek bu estetik dokunuş ile sağlıklı saçlara kavuşulabilecektir. Saç ekim operasyonlarının, doğru analizlerle desteklenmesi çok önemlidir. Bu sebeple de saç ekim operasyonu yaptırılacak yerin iyi araştırılması ve acele etmeden karar verilmesi gerekmektedir. Saç ekim operasyonu cerrahi bir müdahale olup, uzun süre kalıcı bir etkiye sahip olan bir işlemdir.

TDF Yöntemi ile Saç Ekimi Nasıl Gerçekleşir?

Operasyon, lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Saç ekimi esnasında öncelikle donör alanı sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ bölgede yer alan saç telleri alınarak saçsız bölgenin ilk yarısına ekilir. Kalan açık alan için ise saçların yerleştirileceği kanallar açılmaktadır. Bu şekilde de ilk gün işlemlerin yarısı tamamlanmış olur. İkinci gün donör alanının diğer tarafı olan sol bölgeden saç kökleri alınır. Bir gün önce açılmış kanallara yerleştirilir.

Saç ekimlerinde bir günde yaklaşık olarak 4.500-4.800 kök eklenir. Bir kökün ortalama 2,8 tel içerdiği düşünüldüğünde günde 11.000-12.000 saç teli ekilmiş olur. Kişinin ön, orta ve arka saç bölgesinin komple avuç içi gibi açık olduğu durumlarda bir günlük ekimle istenilen yoğunluğa ulaşmak mümkün değildir.

TDF ile Saç Ekimi

Bu tip saç seyrekliği olan hastalar iki ya da üç yıllık bir ekim sürecinin sonunda saçlarına tamamen kavuşur. TDF yöntemi ile ilk gün 2.500-3.000 kök alınarak ön bölgeye transfer edilir. İkinci gün sol donör alanından kök toplanır ve tepe bölgesine eklenir. Böylece toplamda iki gün sonunda 6.000-6.500 kök ekmek mümkün olur. Bu durumda hastanın iki günlük bir süre içerisinde ön, orta, arka saç bölgesinin tamamına saç ekimi işlemi yapılır. İki yıl beklemesine gerek kalmaksızın iki günlük bir işlemle saç ekiminin gerçekleşmesi hasta açısından da büyük bir konfor ve mutluluk sağlar.

TDF yöntemiyle saç ektirmek isteyen kişi için ekim yapılacak bölge belirlendikten sonra donör alan belirlenir. Daha sonra kişiye lokal anestezi uygulanarak donör ve ekim yapılacak alanlar uyuşturulur. Ekim işleminin ilk günü ekim yapılacak bölgenin yarısında kanallar açılarak donör bölgenin yarısı ekim yapılacak bölgenin yarısına ekim işlemi gerçekleştirilir. İlk günün sonunda kalan ekim yapılacak bölgedeki kanallar açılır.

Ekim işleminin ikinci gününde donör bölgenin diğer yarısı bir gün önceden kanalların açıldığı, ekilecek bölgenin diğer yarısında ekim işlemi gerçekleştirilir. Böylelikle ekim işleminin sonuna gelinir.

TDF yöntemiyle iki günlük ekim işleminin sonunda 6000-6500 arası kök nakli gerçekleştirilebilir. Bir kökte 2 ila 3 tel olduğu düşünüldüğünde büyük açıklıklarda bu yöntemin tercih edilmesi uygun olur. Bu derece yüksek sayıda ekim işlemi uygulanan kişi kısa sürede bu işlemin gerçekleştirilmesi kişiye mutluluk sağlar.

TDF Her Saç Tipine Uygulanabilir Mi?

TDF komple saç bölgesinin avuç içi gibi açık olduğu saç tiplerinde başarıyla uygulanan bir ekim yöntemidir.

TDF ile İyileşme Süreci Nasıldır?

Bir seans gerçekleştirilen saç ekimlerinden bir farkı yoktur. Aynı şekilde iyileşme görülür. Operasyon sırasında ekim yapılacak olan alana ACELL + PRP tedavisi uygulanır. Bu teknikle iyileşme süreci kısaltılır. İzsiz ve hızlı bir iyileşme görülür. Yeni çıkacak saç kökleri daha sağlam çıkar.

TDF ile Saç Ekimi

Tedavi Ne Kadar Zamanda Başarıya Ulaşır?

Ön bölge ekimlerinde ortalama 7-8 ayda ekilen saçın yüzde 60-70’i çıkar. Ön bölgedeki ekimin en son noktası bir yıl sonra görülür. Tepe bölgesinde kılcal damarlarla daha çok beslenme sağlandığı için burada büyüme biraz daha yavaş olur. Bu bölgede 8 ila 10 ay sonunda tedaviyi tam başarıya ulaşır.

TDF Yöntemi Kimlere Uygulanabilir?

Kişilerin saçlarının avuç içi kadar olan kısmını kaybettikleri durumlarda uygulanabilir. Herhangi bir cinsiyet farkı gözetilmez.

TDF Yönteminde İyileşme Süreci

Diğer saç yöntemlerinde herhangi bir farkı yoktur. İyileşme süreci aynı şekilde görülür. Saç ekimi sırasında ekim yapılacak alana ACELL ve PRP tedavisi uygulanarak iyileşme sürecinin kısaltılması sağlanır.

TDF Yönteminde Sonuçlar

TDF yönteminde ekilen bölgeye göre sonuçların gözlenmesi farklılık gösterebilir. Başın ön kısmında ekim işlemi yapıldıysa 7 ay gibi süre içerisinde saçların %70’ lik bir kısmı çıkarken, tepe bölgesinde yapılan ekim işlemlerinde bu bölge kılcal damarlarla ön bölgeye göre daha çok beslendiğinden 9. ay sonlarında tedavinin tam olarak sonuçları gözlenir.

Yorum Yap